Secretaria i Quotes

L'horari d'atenció de secretaria es els dimarts i dijous de 19h 00' a 21h 00'. Les quotes del Foment Excursionista de Barcelona per l'any 2020-21 són :

CATEGORIA QUOTA ANUAL

  • Quota soci numerari ..............................................55€
  • Quota familiar amb 2 socis ................................. 80€
  • Quota familiar amb 3 socis ..................................100€
  • Quota familiar amb 4 socis o més .....................120€
  • Quota Veterà Numerari (+40 anys de soci) ...40€
  • Quota Familiar amb 2 socis Veterans ..............50€

Clica per demanar la teva llicència federativa

IBAN compte de La Caixa Foment Excursionista de Barcelona: ES67 2100 0834 5902 0048 3365

Document SEPA (autorització domiciliació bancària)