Escalada

Escalada FEB

Els escaladors del Club s'entrenen periòdicament al Boulder del local social del Club. Aquí es formen les diverses cordades que organitzen sortides de diferent nivell.

Per tal d'introduir als neòfits en aquesta especialitat, proporcionem de forma regular cursos de formació i iniciació a l'escalad en funció de la demanda. .Per participa-hi en totes aquestes activitats s'ha d'estar en possessió de Llicència Federativa modalitat C o superior.