Vies Ferrades

Vies Ferrades

Dins de la Secció de Muntanya s'organitzen regularment sortides a vies ferrades de forma exclusiva o bé com a complement a altres activitats de senderisme o alta muntanya.

S'ha de tenir en compte que, complint la normativa, els socis participants han d'estar en possessió de la Llicència Federativa C o superior