68è Concurs Fotogràfic FEB

68è CONCURS FOTOGRÀFIC FEB


VÍDEO AMB TOTES LES OBRES PRESENTADES

PARTICIPANTS:

Tots els socis/es del Foment Excursionista de Barcelona que ho desitgin i també a tots els federats de la FEEC.

TEMES:

Tema Muntanya en tots els seus vessants.

Tema Lliure fotografies originals no presentades en altres concursos del FEB.

PRESENTACIÓ:

En format JPG, es recomana un mínim de 1MB de memòria per obra. Es permetran tres imatges com a màxim, de format lliure per tema.

IDENTIFICACIÓ:

Cada fitxer fotogràfic haurà de tenir com a nom el DNI del concursant, guió baix i el títol de l'obra.

Exemple: 12345678X_Posta de Sol.jpg

Els fitxers que no segueixin aquest format d'identificació seran desqualificats.

RECEPCIÓ D'OBRES:

El període de recepció d'obres serà del 3 de novembre de 2021 fins a les 21:00 hores del 30 de novembre de 2021

Veredicte


2021-12-16_064518.pdf

Exposició de les Obres

Clicant al botó "Carpeta Tema Lliure" o "Carpeta Tema Muntanya" accedireu a la carpeta corresponent de la plataforma Panagea, on podreu pujar les vostres fotografies

Recordeu canviar el nom del fitxer pel vostre DNI + Guió baix + Títol de l'obra. Els fitxers que no segueixin aquest format d'identificació seran desqualificats.

Com a màxim podreu carregar 3 obres per tema, un cop carregades les d'una carpeta , haureu de tornar al web per accedir a l'atre si així ho desitgeu.

Consulteu el Tutorial


PREMIS:

A les tres millors fotografies de cada un dels dos temes.

Primers premis: 50,00 € ; Segons premis: 30,00 € ; Tercers premis: 20,00 €

LLIURAMENT DE PREMIS:

19 de desembre de 2021

IMPREVISTS:

Els que es puguin sorgir seran resolts per la junta del FEB conjuntament amb el jurat del concurs.

DISPOSICIÓ FINAL:

Participar al concurs pressuposa l'acceptació total d'aquestes bases.

Concurs Patrocinat per: