Notícies FEB‎ > ‎

Eleccions Junta FEB


A finals d'aquest mes de novembre, segons els estatuts del Foment, el mandat de l'actual junta directiva arriba al seu terme. Per tant mitjançant aquest publicació fem l'anunci de la convocatòria d'eleccions a la presidència del club.

Les eleccions es celebraran el proper 26 de NOVEMBRE
a partir de les 20 hores, al local social. Podran votar presencialment, tots aquells socis del Foment majors de 18 anys i a corrent de pagament de la quota anual. El cens romandrà al taulell d'anuncis del local del club.

Dimarts, 27 d'octubre es constituirà la junta electoral, formada per 3 socis, escollits per sorteig, amb la funció de vetllar per el bon desenvolupament d'aquest procés electoral. A partir d'aquest moment i fins el dia de celebració de les eleccions es podran presentar les candidatures, hauran de ser validades per la junta electoral.

Les candidatures han de proveir, com a mínim, cinc càrrecs: President, Secretari, Tresorer, Vicepresident i un Vocal i com a màxim quinze components. Poden formar part de les candidatures, tots aquells socis major de 18 anys, al corrent de pagament, i amb una antiguitat com socis d'almenys d'un any.

Per qualsevol informació o aclariment, adreceu-vos als membres de la junta actual; de la mateixa manera, aquest procediment, amb les seves especificacions, consta als estatuts del Foment, que podeu consultar en qualsevol moment.
 


Comments